Obrábění kovů CNC

CNC – Computer Numerical Control je číslicově řízený obráběcí stroj, který je plně programovatelný.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako velice účinný prostředek pro výrobu. Technologie jako celek šla velmi kupředu , a to přímo úměrně s rozvojem automatizace, mikroprocesorů a počítačů. Ze začátku se jednalo pouze o automatizaci mechanických systémů, v dnešní době je řídíme pomocí zařízení s mikroprocesory a počítačovými programy.

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny pro obrábění kovů podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.

Technologie CNC obrábění

Dnes nejvyužívanější rutinou je hlavně v CAD/CAM programech na osobním počítači, návrh je sdružen v soubor, který už má všechny potřebné příkazy pro výrobu na CNC, přičemž operace zajišťuje postprocesor s možností externí paměti. Po zpracování číslicovým počítačem přechází stroj k začátku výroby a zpracování. Ryze manuální aplikace programu přímo na stroji je časově nevýhodné a využitelné pouze pro malou výrobu (např. drobné předměty, jednoduché součásti).

Řízení CNC

Kterákoli jednotka je schopna spolupracovat s podnikovým softwarem či se softwarem CAD/CAM, kde lze navrhovat obráběcí projekty a přesně definují parametry výsledného výrobku. Vlastní ovládací systémovou jednotku lze využít pro přímé programování na stroji, kde je nutno znát analogii procesu při zadávání do počítače na ovládací jednotce.

CNC obrábění

K obrábění můžeme použít kterékoli normálně používané materiály, které lze pro výrobu obstarat, ale největší zájem je o obrábění kovů, která dominuje u většiny firem, kde je základem obrábění CNC.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů v základu nabízí:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi se využívá dělení na druhy pouze pro efektivní a časově náročnou výrobu, každá CNC jednotka má ve výrobním procesu svou funkci, např. na jedné jednotce se vyrábí nějaká součást a na další se opracovává jiným způsobem ta stejná, nebo jiná součást. CNC jednotka se dá jakkoliv upravit, z pohledu technických možností či vybavení, je možné použít např. speciální systémy jako např. pro automatické lisování. Počet CNC jednotek a její typy se dělí tím více, čím větší je produkce a výroba podniku.

Způsob obrábění CNC

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z které jsou pro stroj základní orientačními prvky. Hlavní parametry obsahují volbu nástroje, který bude provádět činnost, místo a způsob jeho použití. Všechny úkony musí mít vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při ručním zadání na stroj musí být tento postup přesně nadefinován. Celý proces lze kontrolovat, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností bezpečné vizuální kontroly skrze neprůstřelné sklo.

Výroba

CNC obrábění kovů není vhodné jen pro malosériovou a středně sériovou výrobu, taky ale pro výrobu velkosériovou (nejčastěji výroba 10 000 až 250 000 výrobků). CNC patří mezi jedny z nejpřesnějších výrobních systémů, které jsou na průmyslovém trhu dostupné s možností neustálého rozšíření aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

Materiály

Nječastěji je využití oceli, a to zejména např. konstrukční, nerezové, chromniklové. Další velmi zastoupené materiály jsou slitiny (např. hliníku a mosazi), litiny, v další řadě také plastické hmoty.

Možnosti použití materiálů přímo souvisí zejména s konkrétním vybavením jednotky CNC, která závisí hlavně na nástrojové části, která zajišťuje obrábění a podléhá nejvíce striktnímu dodržování výroby „v pořádku a v normě“.

Složení

CNC stroje se skládají z 2. částí, ze systému řízení a ze soustrojí, který vykonává CNC obrábění, kde část silová má zdroj elektropneumatický, nejčastěji kompresor se vzduchovým rezervoárem.Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.