Reakce na stres a poruchy přizpůsobení

Mají společný činitel mimořádně stresující životní zážitek, jsou tedy přímým následkem akutního těžkého stresu nebo pokračujícího traumatu. Jsou projevem maladaptivní reakce na těžká nebo trvalý stres. Psycholog Praha upozorňuje, že vhodná je psychologická pomoc.

F43.0 Akutní reakce na stres – objevuje se několik minut po stresogenním podnětu a odeznívá během několika hodin nebo dnů. Obvykle jsou přítomny vegetativní příznaky panické úzkosti (tachykardie, pocení). Diagnostická vodítka: je spojení mezi zátěžovou situací a nástupem příznaků. Příznaky a) ukazují smíšený nebo obvykle se měnící obraz (po počátečním stavu omámení můžeme pozorovat depresi, úzkost, zlost, zoufalství stažení se..)

b) rychle odeznívá – příznaky se začínají zmenšovat po 24 -48 hodinách.

F43.1 Posttraumatická stresová porucha – zpožděná nebo protrahovaná odezva na stresovou událost, vyvolává pronikavou tíseň. Typické jsou epizody opakovaného oživování traumatu v dotírajících vzpomínkách nebo ve snech, které se objevují na pozadí stálého pocitu „necitlivosti“ a emočního otupění, stranění se lidí, anhedonii. Příznaky začínají po traumatu, po období latence. Velmi vhodná je psychoterapeutická léčba specializovanou terapií emdr.

Diagnostická vodítka: vznik do 6 měsíců po traumatické události. Kromě traumatu musí být přítomno opakované, neodbytné znovuvybavování.

Znovuprožívání událostí ve vzpomínkách, živých představách či snech. Často je přítomno nápadné emoční stažení, citové otupění a vyhýbání se podnětům, které by mohli vyvolat traumatizující události.

(Pozdní chronické následky těžkého stresu, které se projeví až po letech by se měly klasifikovat F62.0)

F43.2 Poruchy přizpůsobení – stavy subjektivní tísně a emoční poruchy narušující fungování a výkon  a vznikají v období adaptace na stresové životní události. Individuální predispozice hrají větší úlohu v riziku výskytu poruchy. Projevy zahrnují deprsivní náladu, úzkost, obavy či jejich kombinaci.  Diagnostická vodítka: leží v pečlivém zhodnocení vztahu mezi a) formou, obsahem a tíží symptomů, b) dřívější anamnézou a osobností, c) stresující událostí situací nebo životní krizí. I zde je vhodné využít pomoc, kterou nabízí klinický psycholog a psychoterapeut Praha.

Může mít podobu – krátkodobé depresivní reakce, protrahované depresivní reakce, smíšené úzkostné a depresivní reakce.Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.